Voorbeeld contracten

Via deze pagina zijn voorbeeldcontracten te downloaden.

Dit zijn geen ‘standaardcontracten’. Zoiets bestaat namelijk niet in de muziekindustrie. Deze voorbeeldovereenkomsten bieden de lezer echter wel de mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van het type overeenkomsten waar in de muziekindustrie mee wordt gewerkt. Dit zijn dus voorbeeldcontracten, en wij raden af deze overeenkomsten 1-op-1 over te nemen en gebruiken.

Door muziekcontract.nl zijn enkele van deze overeenkomsten enigszins gewijzigd en voorzien van bepalingen voor Nederlands recht, maar dat maakt ze vanzelfsprekend niet automatisch bruikbaar in iedere (of: meer in het bijzonder; in jouw) situatie. Een goed contract bespreek je met iemand die alle mogelijkheden kent, en of de bepalingen wel van toepassing zijn op jouw situatie. Neem hiervoor contact op met een deze materie gespecialiseerde jurist of, met ons!

* Deze overeenkomsten zijn opgesteld door de NVPI Kunstenbond NTB

** Deze overeenkomst is opgesteld door de (Nederlandse) Belastingdienst


*** Deze overeenkomsten grotendeels opgesteld door Engelse partijen, de
Featured Artists Coalition (thefac.org) Music Manager Forum (themmf.net) en de Musicians Union (musiciansunion.org.uk).

**** Deze overeenkomsten zijn opgesteld door de Nederlandse CBO Buma/Stemra

Van al deze documenten kan je vanzelfsprekend ook de Word-versie ontvangen als je contact met ons opneemt.